Ontsmetting van ouderdierbedrijf

By: Hosam Amro, Senior Manager Technical Service, Cobb Europe LTD

image2

Introductie

Sanitaire voorzieningen op de farm zijn de sleutel tot het uitbouwen en behouden van een gezond koppel ouderdieren. Een grondige schoonmaak van een productie stal omvat niet alleen het verwijderen van vuil, stof en strooisel, maar ook de ziektevectoren die de stal snel opnieuw kunnen besmetten. Wanneer alle oppervlakken vrij van vuil en schoon zijn, moet de stal een ontsmetting ondergaan om micro-organismen die voor de volgende geplaatste ouderdieren gezondheidsrisico's kunnen opleveren, verder te verminderen en te elimineren. Om hygiëne en sanitaire voorzieningen te vergemakkelijken, kunt u overwegen een 'all-in / all-out'-beleid te hanteren waarbij slechts één type of soort kippen op het bedrijf wordt grootgebracht.

 

 

 

Ontsmetting

  • Alvorens desinfecterende middelen aan te brengen, moet al het personeel zich omkleden in schone bedrijfskleding en elk deel van het project visueel inspecteren op reinheid. Deze inspectie moet bij goed licht worden gedaan en nadat de stal en het materiaal opgedroogd zijn.
  • Ontsmetting moet worden uitgevoerd door van de bovenkant naar de zijkanten en vervolgens naar de onderkant van de stal en van de achterkant naar de voorkant van de stal te gaan. De meeste ontsmettingsmiddelen worden opgelost in water en het contact houdt aan totdat de aangebrachte oplossing droog is. Schuimende desinfectiemiddelen kunnen de contacttijd van de ontsmettingsmiddelen verlengen naarmate het langer duurt om te drogen, waardoor de antimicrobiële activiteit van het ontsmettingsmiddel wordt verlengd. Een juiste toepassing van ontsmettingsmiddelen zou de microbiële belasting met ongeveer 90% moeten verminderen.
  • Geen enkel ontsmettingsmiddel is het beste voor alle doeleinden. Het gekozen product moet bewezen hebben effectief te zijn in onafhankelijke tests tegen de relevante ziekte-organismen in de regio. De meeste ontsmettingsmiddelen werken het beste bij temperaturen boven 20 ° C (68 ° F), maar de verdunning en de gebruikte temperatuur van het verdunningswater moeten in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant.
  • Ontsmettingsmiddelen worden negatief beïnvloed door organisch materiaal en worden geïnactiveerd door extreme pH-waarden, zeep resten en mineralen in het water. Hete desinfecterende oplossingen dringen beter door en ontsmetten beter dan koude oplossingen. Dit is vooral belangrijk bij poreuze oppervlakken. Er moet voor worden gezorgd dat het ontsmettingsmiddel niet corrosief is voor het doeloppervlak. 
  • Formaldehyde en formaline zijn gevaarlijke chemische ontsmettingsmiddelen en vormen een ernstig gezondheids- en veiligheidsrisico. In situaties waar lokale regelgeving het gebruik ervan toestaat en er een noodzaak is, moet u verplicht beschermingsuitrusting dragen, inclusief ademhalingsmaskers en beschermende kleding.
  • Formaline is een ontsmettingsmiddel met een breed spectrum dat werkt in aanwezigheid van organisch materiaal. Het is raadzaam om een ​​eindoplossing van formaline 4% te gebruiken (commerciële formaline 37,5% oplossing 1: 8 verdund in water) en de toevoeging van propyleenglycol aan de formaline-oplossing die de formaldehydedamp verbetert om de poriën en scheuren te penetreren. Vergassing kan het beste worden uitgevoerd wanneer de relatieve vochtigheid RH 70-80% is en de binnentemperatuur 21 ° C (70 ° F) is. Vergassen met paraformaldehyde-tabletten is een andere optie. De benodigde hoeveelheden zijn afhankelijk van de aanbeveling van de fabrikant. Het spuiten van formaline-oplossing op oppervlakken wordt over het algemeen uitgevoerd als laatste stap, gelijke delen commerciële formaline en water te mengen en in de vorm van spuiten onder lage druk aan te brengen in de stal.
Validatie

Om de werkzaamheid van de desinfectie van de stal te bevestigen, moeten bacteriologische monsters worden genomen voordat het volgende koppel wordt geplaatst. De beste tijd om een ​​monster te nemen is twee tot drie dagen na desinfectie wanneer alle oppervlakken van de stal zijn opgedroogd. De bioveiligheid van het koppel blijft echter gehandhaafd als de tijd tussen de voltooiing van de reiniging en ontsmetting en de introductie van het nieuwe koppel minder dan 14 dagen bedraagt.

 

Monsters moeten worden geëvalueerd door het totale aantal levensvatbare kiemgetallen per vierkante kwadraat (TVC / cm²) te bepalen. Er zijn verschillende betrouwbare methoden die worden gebruikt voor bemonstering voor TVC, waaronder directe strepen op media, aërobe Petrifilm-platen of kant-en-klare mediumsystemen. Meestal zijn er minimaal 10 monsters per stal en uitrusting vereist. Het doel van reinigen en ontsmetten is dat alle oppervlakken niet meer dan 100 TVC / cm² mogen bevatten en de vloermonsters niet meer dan 1.000 TVC / cm² mogen bedragen. Het bewaren van monsters voor Salmonella spp. is het meest betrouwbaar bij het schoonvegen van een groot oppervlak van de stal en de uitrusting met een steriele spons gedrenkt in buffer pepton water, als een verrijkingsmedium. Er is geen tolerantie voor Salmonella spp.

 

Besluit

Onder praktische werkingsomstandigheden is sterilisatie op bedrijfsniveau onmogelijk, maar alle mogelijke maatregelen die het risico op infectie helpen verminderen, zijn de moeite waard. Door een goed gepland reinigings- en ontsmettingsprogramma te integreren met een goede bioveiligheid, is de kans groter dat de resultaten van het bedrijf succesvol zijn. Grondige reiniging en desinfectie tussen koppels is de eerste stap om te voldoen aan de voorschriften voor dierenwelzijn, het genetische potentieel van het ras te bereiken en de inkomsten te optimaliseren op basis van het potentieel van de stal.

 

foto bron: Cobb-Vantress

house disinfecting 1

Beeld: Bij gebruik van chemische ontsmetting, propere PPE gewenst.

Foto bron: Cobb-Vantress


house disinfecting 2
Beeld: Laat de stal 2-3 dagen drogen voor u monsters neemt en eerste desinfectie stap begint.

Photo Source: Cobb-Vantress


house disinfecting 4
Beeld: Inoculatie plaat om microorganismen te bepalen.

Foto bron: Cobb-Vantress

×